Kiểm tra tên miền

  • Việt Nam
  • Quốc Tế
Bạn hãy nhập tên miền cần kiểm tra, mỗi dòng 1 tên miền
Tên miềnTình trạng

Bảng giá tên miền

Danh mục Tên miền

Tên miền việt nam cấp 2

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.vn 350.000 480.000

 

Tên miền việt nam cấp 3

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 350.000
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000

 

Tên miền quốc tế

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.com | .net | .org | .info | .biz | .eu | .name Miễn phí 230.000
.us | .co.uk Miễn phí 221.000
.tel Miễn phí 337.000
.pro Miễn phí 348.000
.asia Miễn phí 350.000
.com.co | .net.co | .nom.co Miễn phí 422.000
.mobi | .in Miễn phí 443.000
.de Miễn phí 506.000
.bz | .tv | .me Miễn phí 591.000
.co Miễn phí 600.000
.ws | .cc Miễn phí 654.000
.it Miễn phí 823.000
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw Miễn phí 950.000
.jp Miễn phí 2.237.000
.xxx Miễn phí 2.448.000

Khi chuyển tên miền về Red idea và duy trì 1 năm, quý khách được giảm 5%
Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
Tên miền Việt Nam VAT 0%.