Địa chỉ

  • 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Q.3, TP.HCM
  • Việt Nam

Liên hệ

  • ĐT: 08 3507 4331
  • Fax: 08 3517 2247

Thông tin khác

DongA bank: 12900 433 691 0002 Ngân hàng Đông Á - TT 24h số 3

Gửi liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.