Bảng giá joomla hosting

Danh mục Hosting

HOSTING JOOMLA:

Đặc Tính ServerJoomla Cá NhânJoomla Cá Nhân ++Joomla Bán Chuyên NghiệpJoomla Bán Chuyên Nghiệp ++Joomla Chuyên NghiệpJoomla Doanh NghiệpJoomla TM Điện Tử
Server đặt tại Việt Nam
Chí phí (VNĐ/tháng) 34.100 62.100 83.100 122.100 139.200 238.200 364.200
Đăng ký ít nhất 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Dung lượng 300MB 600MB 850MB 1.1GB 1.5GB 5GB 10GB
Băng thông 5GB 15GB 20GB 30GB 50GB 80GB 150GB
Subdomain 1 2 3 5 10 20 30
Email POP3/webmail 10 20 50 70 100 200 500
Tài khoản FTP 1 1 1 1 1 1 1
PHP5 , GD2 X X X X X X X
MySQL5 1 2 3 5 7 10 20
Backup Hàng tuần
Hosting control panel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
Giá trên chưa gồm VAT.

 

JOOMLA HOSTING CHẤT LƯƠNG CAO : 

Đặc Tính ServerJoomla Pro1Joomla Pro2Joomla Pro3Joomla Pro4Joomla Pro5  
Server đặt tại Việt Nam
Chí phí (VNĐ/tháng) 99.000 199.000 299.000 399.000 544.200
Đăng ký ít nhất 1 năm 1 năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Dung lượng 500MB 1MB 1.5MB 5GB 10GB
Băng thông 20GB 70GB 100GB 150GB 200GB
Subdomain 5 10 15 30 50
Email POP3/webmail 10 50 80 100 150
Tài khoản FTP 1 2 3 3 5
PHP5 , GD2 X X X X X
MySQL5 1 5 10 20 30
Backup Hàng tuần
Hosting control panel CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
Giá trên chưa gồm VAT.